دانشجویان گرامی : ثبت نام از تاریخ 1396/11/15 تا 1396/11/15 امکان پذیر است .تهیه شده توسط مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه (اسفند 1389)
در صورت اشکال با تلفن 5912334 ، 5912284 تماس یا با آدرس administrator مکاتبه نمایید