ثبت اطلاعات اولیه دانشجوی اتباع خارجی - سال تحصیلی -1396

مشخصات فردی *
نام: *
نام خانوادگی: *
نام پدر: *
جنسیت: *
کدملی/ (شماره پاسپورت یا شماره کارت اقامت برای دانشجویان اتباع): *
تاریخ تولد: *
محل تولد: *
شماره شناسنامه: *
محل صدور شناسنامه: *
مشخصات ملیت و مذهب و دین *
ملیت: *
دین: *
مذهب: *
مشخصات اقامتی و سکونتی *
کد پستی: *
وضعیت سکونت خانواده: *
آدرس محل سکونت: *
وضعیت تاهل: *
وضعیت نظام وظیفه(مخصوص آقایان): *
نوع وضعیت نظام وظیفه(مخصوص آقایان): *
مشخصات رشته تحصیلی درخواستی *
رشته تحصیلی: *
مقطع: *
دوره: *
تلفن تماس: *
موبایل: *
پست الکترونیک فعال: *
مشخصات تحصیلی مقطع دیپلم *
نوع دیپلم: *
نظام تحصیلی: *
تاریخ اخذ دیپلم: *
معدل کتبی دیپلم: *
معدل کل دیپلم: *
محل اخذ دیپلم: *
نام دبیرستان دیپلم: *
محل اخذ دوسال قبل از دیپلم: *
نام دبیرستان دوسال قبل از دیپلم: *
محل اخذ پیش دانشگاهی : *
نام دبیرستان اخذ پیش دانشگاهی: *
معدل پیش دانشگاهی: *
تاریخ اخذ مدرک پیش دانشگاهی: *


تهیه شده توسط مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه (اسفند 1389)
در صورت اشکال با تلفن 5912334 ، 5912284 تماس یا با آدرس administrator مکاتبه نمایید