ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان 1403


تاکنون اطلاعات سازمان سنجش به دانشگاه ارسال نشده است. لطفا صبور باشید. جهت اخذ نام کاربری(شماره دانشجویی) و رمز عبور برای سیستم پرتال دانشجویی اطلاعات زیر را وارد نمایید
پذیرفته شدگان کارشناسی بر اساس سوابق از شماره پرونده در دو مورد شماره داوطلبی و شماره پرونده استفاده کنند.
پذیرفته شدگان سهمیه استعدادهای درخشان از شماره ملی خودبه عنوان به جای شماره داوطلبی و پرونده استفاده کنند.
شماره داوطلبی :
شماره پرونده :