ورود به سیستم

برنامه اندروید دانشجویی

راهنمای استفاده از برنامه اندروید دانشجویی

  سیستم جامع دانشگاهی سدف، ( پرتال ورود یکپارچه دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی )
تهیه شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاشان 1381-1398
هر گونه سوء استفاده از این سایت به استناد آیین نامه تخلفات رایانه ای تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.