ورود به سیستم
  سیستم جامع دانشگاهی سدف، ( پرتال ورود یکپارچه دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی )
تهیه شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کاشان 1381-1397
هر گونه سوء استفاده از این سایت به استناد آیین نامه تخلفات رایانه ای تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.